Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, SANNEGÅRDEN 734:9 M.FL. ERIKSBERGS BOCKKRAN

 Anläggning - Värdering

ERIKSBERGS BOCKKRAN
4/22/13
Motivering
Enligt den kulturhistoriska utredningen 2011: "Endast kranarna vid varven i Malmö och Uddevalla var jämförbara med den här aktuella kranen, som därmed måste betraktas som sällsynt redan då den uppfördes. Eriksbergskranen symboliserar den varvstekniska utvecklingen i Göteborg och då särskilt det sista steget innan avvecklingen - att kunna bygga fartyg på upp till 500 000 ton.
En anläggning av Eriksbergskranens storlek och färgsättning har ett stort lokalt värde som symbol, landmärke och orienteringspunkt. För de boende i det före detta varvsområdet är dessutom kranen en viktig del av identiteten i den nyskapade miljön."
-Byggnadsminne sedan 2012
-Landmärke
-Monument eller skulptur