Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Valdemarsvik kn, HARSTENA S:4 TRANKOKERIET PÅ HARSTENA

 Anläggning - Värdering

Trankokeriet på Harstena
12/20/11
Motivering
Harstena trankokeri representerar en för skärgården historiskt viktig binäring, säljakten och förädlingen av sälspäck till tran som kunde säljas till industrier på fastlandet. Säljakten var för Harstena särskilt betydelsefull eftersom en stor del av Östersjöns bestånd av gråsäl varje år samlades just här, vid holmarna, eller "själbådarna", utanför Harstena. Trankokeriet är samtidigt en del av länets industrihistoria, som visar hur stora industrier som Lundbergs läderfabrik i Valdemarsvik under tidigare delen av 1900-tale köpte sina råvaror från lokala underleverantörer med småskalig och hantverksmässig produktion.
Det är troligt att det inte finns någon lika välbevarad miljö i denna kategori i landet som på ett så pedagogiskt sätt kan berätta om en relativt bortglömd men ändock historiskt viktig verksamhet.
Av det ovanstående följer att en byggnadsminnesförklaring av Harstena trankokeri är motiverad då byggnaden kan betraktas som synnerligen märklig genom de höga kulturhistoriska värden den besitter, värden som består i den historia byggnaden berättar och som förstärks av miljöns välbevarade karaktär.