Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VINSTEN 8

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Mellan Herrgårdsvägen och Lindevägen lät Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, HSB, för sina medlemmar bygga småvillor på 1920-talet i tidens typiska arkitektur.

Vinsten 8 är ett i huvudsak välbevarat representativt exempel på Enskede Gårds villor från 1920-talet. Villan är ritad av arkitekten Sven Wallander. Byggnaden har med sina bevarade byggnadsdetaljer ett arkitektoniskt värde. Tillsammans med kringliggande byggnader skapas en helhetsmiljö med stor betydelse för stadsbilden. Vidbyggd carport stämmer inte överens med ursprunglig gestaltning.