Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DELÄGAREN 20 M.FL.

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Delägaren 19-20 är ett i huvudsak välbevarat representativt exempel på Enskede Gårds parhus från 1920-talet. Huset uppfördes av HSB med Erik Nilsson som arkitekt. Byggnaden har med sina bevarade byggnadsdetaljer ett arkitektoniskt värde. Tillsammans med kringliggande byggnader skapas en helhetsmiljö med stor betydelse för stadsbilden. Större inbyggd entréveranda överensstämmer inte med ursprunglig gestaltning.