Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VARMVATTNET 5 AKALLA VÄRMEVERK

 Anläggning - Värdering

AKALLA VÄRMEVERK
12/19/07
Motivering
DE BYGGNADER SOM TILLSAMMANS BILDAR ANLÄGGNINGEN VARMVATTNET 5, AKALLA VÄRMEVERK HAR OLIKA KULTURHISTORISK KLASSIFICERING.

Varmvattnet 5 hus 1 och hus 9001 (värmeverksbyggnaden samt cistern): Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Varmvattnet 5 hus 2: Streckat = Fastighet/fastigheter med bebyggelse uppförd 1990 eller senare eller fastighet som ännu inte klassificerats eller obebyggd fastighet.

Akalla Värmeverk utgör ett välbevarat exempel på en storskalig kommunalteknisk anläggning från 1970-talet, och har som sådan stora samhällshistoriska och teknikhistoriska värden. Värmeverkets ursprungliga byggnader har en formfast arkitektur med stark industrikaraktär. Fasaderna i korrugerad plåt har färgsatts enligt ett mycket medvetet schema för att på så sätt bryta ned byggnadsvolymerna och få dem att smälta in i stadslandskapet. Anläggningen är placerad i arbetsplatsområdet i norra Akalla, och har alltså en integrerad plats i stadsdelens planmönster.