Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HEMGÅRDEN 2 ASPUDDENS SKOLA

 Anläggning - Värdering

ASPUDDENS SKOLA
4/2/07
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Skolbyggnaden är en viktig del av stadsdelens sociala uppbyggnad och har både ett lokal- och samhällshistoriskt värde. Aspuddens skola uppfördes i slutet av 1940-talet efter ritningar av arkitekterna Tore Axén och Per Persson. Skolbyggnaderna har en tidstypisk och välgestaltad tegelarkitektur och bevarar trots tillbyggnad av matsal sin ursprungliga arkitektur. Anläggningen är högt belägen invid Vinterviksparken och i nära anslutning till Aspuddens idrottsplats. Skolans naturanpassade placering har stora miljöskapande värden, med positiv betydelse för upplevelsen av området.