Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, CHARKUTERISTEN 5

 Anläggning - Värdering

11/20/06
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Slakthusområdet invigdes 1912 och tillkom på Stockholms stads initiativ för att samla all slags offentlig slakterihantering på en och samma plats. Området har ett stort samhällshistoriskt värde som ett exempel på stadens planering av ett arbetsområde för en specifik verksamhet. Området har ett kontinuitetsvärde då det fortfarande i stor utsträckning nyttjas för livsmedelshantering, även om själva slakten upphörde 1990.

Anläggningen i Charkuteristen 5 uppfördes 1955 med lokaler för distribution och lager. Byggnaden ritades av Ralph Erskine tillsammans med Yngve Fredriksson och konstruktörer hos Evert Lindberg AB. Husets olika funktioner är tydligt avläsbar i fasaderna med den slutna tegelfasaden i lagerbyggnaden och en uppglasad kontorsbyggnad som reser sig ovanför lagerbyggnaden. Den strikta arkitekturen i fasaderna står i kontrast till de invändiga runda formerna. Inslag av Erskines typiska organiska former finns också i t.ex. portomfattningar. Anläggningen byggdes till i slutet av 1960-talet, men det starka arkitektoniska uttrycket är bevarat liksom många byggnadsdetaljer. Byggnaden har ett mycket stort arkitekturhistoriskt värde.