Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ÅRSTA HOLMAR 1 ÅRSTA HOLMARS GÅRD

 Anläggning - Värdering

ÅRSTA HOLMARS GÅRD
9/15/05
Motivering
Trots att flera ekonomibyggnader rivits och att årstabroarna byggts inpå knuten utgör Årsta holmars gård ett välbevarat exempel på en malmgård, de mindre sommarherrgårdar som förmögna stockholmare lät uppföra under 1600- och 1700-talen på malmarna eller i dess närhet. Malmgårdarna är tidiga uttryck för viljan att söka sig utanför staden sommartid och ofta utnyttjades de, precis som Årsta holmar, även för uthyrning till sommargäster under 1800-talet. Huvudbyggnaden bär spår av 1800-talets sommarboende i form av en stor glasveranda och har i övrigt en välbevarad 1700-talskaraktär.