Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, STENINGEN 2

 Anläggning - Värdering

3/11/05
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Denna är 2006 inte utpekad i Stockholms översiktsplan.

Det välbevarade punkthuset ingår i ett större område med flera punkthus. Området är ett av stadens tidigaste punkthusområden och står för ett nytt stadsplanemönster med höga punkthus i natur/parkmark som markerar en höjd. Byggnaderna är med sin höga siluett karaktärskapande i stadsbilden. Steningen 2, ritat av Carl Axel Acking och Sven Hesselgren, har en särpräglad utformning med intressanta detaljer och skiljer sig från övriga punkthus inom området.