Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GÄLNAN 2

 Anläggning - Värdering

3/11/05
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Välbevarat smalhus med ursprunglig arkitektur som med sin placering är väl synligt i stadsbilden. Byggnaden är en god representant för en tidstypisk husform som är vanligt förekommande i Årsta.