Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SUNDSTA GÅRD 1

 Anläggning - Värdering

3/11/05
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Välbevarad gårdsanläggning som berättar om den tidiga industrialiseringen i Stockholm. Anläggningen utgör ett omistligt tidsdokument från Årstas första bebyggelse. Anläggningen har byggnadshistoriskt, arkitekturhistoriskt och industrihistoriskt värde.