Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SKANSKVARN 1

 Anläggning - Värdering

3/11/05
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

En av få bevarade kvarnar i Stockholms stad. Byggnaden är välbevarad trots att den flyttats från sin ursprungliga plats som dock var i närheten av den nuvarande. Servering har funnits i byggnaden sedan 1930-talet.