Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ÅRSTA 1:1 ÅRSTALUND

 Anläggning - Värdering

ÅRSTALUND
3/11/05
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Torpanläggning från 1800-talets andra hälft som utgör en viktig rest av det äldre Årsta innan utbyggnaden av den nuvarande stadsdelen påbörjades. Byggnaden är delvis förändrad genom ombyggnad men bevarar sin ursprungliga volym och karaktär.