Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LOCKVATTNET 6

 Anläggning - Värdering

3/11/05
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Daghemsbyggnaderna är viktiga inslag i stadsdelens sociala uppbyggnad och har ett samhällshistoriskt värde. Inom fastigheten Lockvattnet 6 finns en välbevarad daghemsbyggnad från 1940-talet uppförd efter ritningar av arkitekt Axel Grönwall. Daghemmet är med sin särpräglade och variationsrika utformning troligen unikt i Stockholms stad och har ett arkitekturhistoriskt värde. Byggnaden har sedan den uppfördes använts som daghem, vilket även ger ett kontinuitetsvärde.