Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DELLEN 5

 Anläggning - Värdering

3/11/05
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Byggnad med uttrycksfull arkitektur som bidrar till ett miljöskapande värde med sin placering i stadsbilden. Bevarar sin ursprungliga arkitektur trots vissa förändringar som dock inte påverkar helhetsintrycket.