Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mariestad kn, SJÖTORP 2:223 SJÖTORPS KYRKA

 Anläggning - Värdering

SJÖTORPS KYRKA
6/20/06
Motivering
KYRKOMILJÖN - Sjötorps kyrka, nära Göta kanals utlopp i Vänern, ligger i ett tätbebyggt bostadsområde i södra delen av Sjötorps samhälle. Det angränsande före detta missionshuset från slutet av 1800-talet markerar frikyrkans starka ställning i ett samhälle som helt präglats av sjöfart.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården från 1916 inhägnas mot söder och väster av en låg stödmur, mot gatan försedd med järnringar att binda hästar i. Kyrkogården indelas med buskar i kvarter, där många av gravvårdarna visar på anknytningen till sjön och varvet. Huvudingången utgörs av en smidesgrind mellan stenstolpar. Norr om kyrkan finns en spånklädd klockstapel med korstak och spira. Stapeln från 1930 är ritad av Gunnar Åhlander och inrymmer ett andaktsrum med ursprunglig altarmålning av Saga Walli.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Sjötorps tornlösa kyrka uppfördes 1956 i tillbakablickande stil på den gamla begravningsplatsen. Den rektangulära, helt spånklädda och tjärade kyrkan har smalare, rakt avslutat kor/korutsprång i öster, ett något smalare vapenhus i väster och sakristia i norr. Ett högt och brant valmat sadeltak samt tresidiga strävpelare ger byggnaden sin speciella prägel. Såväl kyrka som inredning är ritad av Anders Ekman.
Interiören domineras av en öppen takstol med två fönsterband och av Bengt Hamréns kormålning från 1956. Rummets färgsättning och inredningens olika delar är värdefulla komponenter i kyrkans helhetsgestaltning, som associerar till båtar och vatten.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
-Kyrkans centrala läge i samhället och i närheten av Göta kanal och Vänern
-Kyrkans spånklädda tak och fasader
- Kyrkans sedan byggnadstidens välbevarade och tidstypiska exteriör och interiör
- Bengt Hamréns kormålning
- Den enhetliga inredningen från 1956
-Gunnar Åhlanders klockstapel från 1930
- Saga Wallis väggmålningar i klockstapeln
-Kyrkogårdens grusgångar, stenmur och smidesgrindar