Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lerum kn, ÖSTAD 8:9 ÖSTADS KYRKA

 Anläggning - Värdering

ÖSTADS KYRKA
6/1/05
Motivering
ÖSTADS KYRKA är belägen på en medeltida kyrkplats och har haft en eller möjligen två föregångare. Byns medeltida stenkyrka revs 1690 till förmån för en större stenkyrka med rektangulärt långhus och tresidigt kor i öster. Ett litet parti av det medeltida murverket anses vara bevarat i kyrkans nordvästra hörn.

1945 drabbades kyrkan av en eldsvåda som förintade kyrkans tak, trätorn och merparten av inredningen. Ett flertal värdefulla inventarier hann emellertid räddas, däribland den medeltida dopfunten samt predikstolen (1715) och altarmålningen (1729). Kyrkan återuppbyggdes på de befintliga murarna från 1690 i arkitekt Axel Forsséns regi med ny sakristia söder om koret och nytt torn i tegel vid långhusets västgavel. Utvändigt karaktäriseras kyrkan av långhus och kor från 1690 med torn, sakristia, skifferbelagda tak, fönster och portar från 1945.

Interiören återställdes i möjligaste mån till det utseende kyrkan hade före 1916 års renovering, då bänkinredningen med mera hade bytts ut. Läktarbröstet med apostlabilder som troligen härstammade från 1600-talet återskapades efter branden med hjälp av fotografier, liksom ljudtaket över predikstolen och andra träföremål. Invändigt präglas kyrkan i sin helhet av inredningen från 1945 samt av predikstolen och altarmålningen från 1700-talet i barockstil.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljö:
- Kyrkogårdens kallmurar, grindar, trädkrans och grusade gångar.
- Sockenmagasinet.
- Kyrkans delvis bevarade medeltida murverk samt den medeltida dopfunten utgör omistliga historiska dokument.
- Altartavlan av John Ross från 1729.
- Predikstolen utförd 1715 av Mikael Schmidt.