Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET

 Anläggning - Värdering

TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK med palmhuset, TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK
1/1/07
Motivering
Idag återstår mycket få anläggningar som liksom Trädgårdsföreningen fortfarande har kvar den ursprungliga dispositionen och flertalet av de ursprungliga byggnaderna. Vidare är parken en god exponent för de promenadanläggningar som under 1800-talet anlades på de raserade befästningsvallarna runt om i Europas tidigare befästa städer. Detta är ett stadsbyggnadshistoriskt särdrag som sätter in Göteborgs stadsutveckling i ett kontinentalt sammanhang. Parken har även stora skönhetsvärden och ett stort symbolvärde för staden Göteborg.

Källa:
"Trädgårdsföreningen, Vårdprogram"
Länsstyrelsen i Västra Götaland & Göteborgs stad. Rapport 2007:36, ISSN: 1403-168X