Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, VÅRDSBERG 10:1 VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD, VÅRDSBERGS KYRKA
1/1/05
Motivering
Kulturhistorisk bedömning
Vårdsbergs kyrkogård är en medelstor landsbygdskyrkogård helt präglad av sina
mycket speciella topografiska förhållanden. Dessa accentueras i kyrkogårdens södra del,
där gravvårdarna i kyrkogårdens tidigare allmänna linje ligger på terrasser mot söder
och längst i öster där minneslunden och den nya kyrkogården dramatiskt utnyttjar
höjdskillnaden och utsikten mot öster. Båda dessa karaktärer bidrar starkt till
kyrkogårdens kulturhistoriska värden.

I norr är avståndet mellan kyrkan och kyrkogårdsmuren mycket litet vilket är ett
ursprungligt drag som kyrkogården delar med flera andra mycket tidiga kyrkor, som till
exempel Lillkyrka och Östra Harg i samma pastorat. Muren i norr hade fram till 1800-
talets mitt sin ursprungliga höjd och var försedd med skyttegluggar. Sambandet mellan
mur och kyrka är av mycket stort kulturhistoriskt värde.

Till kyrkans omgärdning hör också de västra och södra murarna med tre portar i uttalad
empirstil och smidda ornerade grindar i samma tidsanda.

På kyrkogården finns 10 bevarade vårdar från 1800-talet, de två äldsta är så tidiga som
1803 och 1813. Dessa är resta över för socknen betydelsefulla historiska personer,
hovrättrådet Johan Odencrats och comministen Johan Hallendorf. De övriga
kvarvarande vårdarna från 1800-talet påminner om äldre tiders begravningsskick och
har ett högt kulturhistoriskt värde. En gravvård i kalksten vid norra muren är
specialdesignad av professor Erik Lundberg.