Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bollnäs kn, HANEBO KYRKBY 32:1 HANEBO KYRKA

 Anläggning - Värdering

Hanebo kyrka, HANEBO KYRKA
4/11/07
Motivering
Hanebo kyrkas historia liknar den hos många andra, ombyggnader har skett vid flera olika tillfällen och utseendet har förändrats med dessa. Med 1951-56-års renovering togs beslutet att låta dessa förändringar visa sig i kyrkan. Detta medförde ett brokigt uttryck där en mängd tidsskikt och stilar finns redovisade. Kyrkans karaktär utgörs av just denna brokighet. Utvändigt visar sig de tre stora ombyggnaderna i tornet, långhuset respektive korsarmarna, koret och sakristian. Invändigt visar sig dessutom 1902- och 1956-års renoveringar tydligt i den fasta inredningen. Kyrkogården redovisar liksom kyrkan på ett tydligt sätt de olika etapperna i dess expansion. Den södra delens halvcirkelform ger anläggningen en särskilt karaktär som i viss mån går igen i de östra kvarterens välvda sträckning. De äldre delarna är istället mer traditionella med raka kvarter men med varierande karaktär bland de påkostade och de enklare, ålderdomliga gravarna.