Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, EBBARED 1:44 EKÅS FÖRSAMLINGSHEM

 Anläggning - Värdering

EKÅS FÖRSAMLINGSHEM
3/20/03
Motivering
KYRKOMILJÖN - Ekås församlingshem med kyrkorum är mycket högt och avskilt beläget i en naturskön villaförort till Borås. Skogen går tätt inpå anläggningen och i dess omedelbara närhet ligger fastigheten varifrån anläggningens mark avstyckats och skänkts.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Anläggningen är trädgårdsliknande och mycket anspråkslös med en klockstapel på en liten trädbemängd kulle.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING -Församlingshemmet byggdes 1974 och ingår i ett sammanhållet komplex med församlingslokaler, vilket är typiskt för decenniet. Exteriörens profana framtoning är också utmärkande för byggnadstiden. Byggnaden byggdes till 1994 med en utformning som harmonierar med den ursprungliga. I övrigt är byggnaden oförändrad sedan uppförandet. Kyrkorummets interiör är intakt sedan byggandstiden, även ytskikten, och är ett rektangulärt rum förenat med en kyrksal med vikdörrar, vilket också är karakteristiskt för tiden.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Byggnadens avskilda läge intill den bevarade markdonatorsbostaden.
- Församlingshemmet med kyrkorum är en totalt sett typisk och välbevarad
exponent för denna byggnadskategori, som i sin tur manifesterar
stadsdelarnas strävan efter lokaler av mindre omfattning för varierad
verksamhet i kyrklig regi.