Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 OVIKENS GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

OVIKENS GAMLA KYRKA
12/31/04
Motivering
Den gamla kyrkan med omgivande bogårdsmur, bårhus, gravkor och klockstapel bildar en väl sammanhållen enhet från tiden omkring 1750-1770 där de olika byggnadsdelarna i hög utsträckning bevarar sin ursprungliga form. Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden.

Interiören bevarar likaså till stora delar den rika rokokoinredningen från 1700-talet med spegelvalvstak och altare, predikstol, dopängel, bänkinredning och läktarbarriär som utförts av några av de främsta regionala rokokomästarna. Orgelfasaden, ritad av Överintendentsämbetets arkitekter i slutet av 1700-talet, vittnar däremot om stilförändringen mot den annalkande striktare nyklassicismen. Inslagen av äldre inredning i form av 1500-talets kalkmålningar, som plockades fram under Erik Festins renovering på 1930-talet, och altarskåpet från 1600-talet bidrar till att kyrkorummet inte uppfattas som en renpräglad rokokoinredning.

Att särskilt tänka på i förvaltning och skötsel av kyrkan:

Den sammanhållna kyrkomiljön från 1700-talet med bogårdsmur, bårhus, gravkor, klockstapel och kyrkobyggnad

Kyrkobyggnadens välbevarade exteriör från 1700-talet

Murverket från medeltiden och 1500-talets kalkmålningar

1700-talsinredningen i form av altaruppsats med altarring, predikstol, dopängel, bänkpyramider, bänkinredning, nummertavlor och läktarbarriär

Orgelfasaden

Altarskåpet från 1650-1655