Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säffle kn, KYRKAN 1 SÄFFLE KYRKA

 Anläggning - Värdering

SÄFFLE KYRKA
9/30/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Säffle kyrka är tidstypiskt utfört med väl integrerade utrymmen för olika verksamheter. Här finns förutom kyrksal och traditionellt församlingshem också utrymmen för barn- och ungdomsverksamheter, pastorsexpedition och ett litet kapell. Exteriören präglas av en stram, sluten arkitektur och hela kyrkan har ett tidstypiskt formspråk med okomplicerade, funktionsbundna former. Interiörerna i såväl kyrksal som andra utrymmen präglas av tegel och andra naturmaterial i form av trä, betong och sten. All armatur i kyrksalen är av mässing. Förutom den nya färgsättning som kyrkorummet fick i slutet av 1980-talet är materialen oftast obearbetade och "råa". Den konstnärliga utsmyckningen i form av två målade fönster och altartavlan i form trärelief besitter höga konstnärliga värden.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- tidstypisk stadskyrka från 1960-talet med väl integrerade utrymmen för olika verksamheter som också är avläsbar i den välbevarade exteriören
- kyrkorummet som helhet är synnerligen ömtåligt för förändringar
- i stort sett alla delar av kyrkorummets inredning är värdefulla komponenter för kyrkans helhetsgestaltnin