Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, MARVIKSGRUNNAN 1:1 GRUNNANS KAPELL

 Anläggning - Värdering

GRUNNANS KAPELL
12/31/06
Motivering
Grunnans kapell utgör ett av de många fiskarkapell utmed norrlandskusten, som uppfördes av Gävlefiskare. Det speglar verksamhetens säsongsmässiga karaktär och kusttrakternas både isolerade och knappa förhållanden. Utvändigt karaktäriseras den enkla byggnaden av sin ursprungliga 1600-talsform, sin 1800-talspanelning(om än utbytt på 1970-talet)den vita målningen från samma tid och sin distanserade placering, en positionsmarkering från det gemensamma fiskarsamhället invid den skyddade hamnen.

Interiört karaktäriseras den av sin uppförandetid till formen, 1940/50-talets renovering med skivinklädnad. Föremål ryckta ur sitt sammanhang pekar på förutsättningarna i fiskebohamnen med långa avstånd och korta säsongsbetonade vistelser för fiskarna. Enkelheten är mer utpräglad än t. ex. i Trysunda.

Att särskilt tänka på:
* Placeringen bortom fiskehamnen som markerar kapellets status
* Utvändig färgsättning
* De medeltida träskulpturerna på korväggen som berättar en annan historia