Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, GOTTRÖRA 10:1 GOTTRÖRA KYRKA

 Anläggning - Värdering

Gottröra kyrka, GOTTRÖRA KYRKA
12/3/08
Motivering
Gottröra kyrka är vackert belägen i dalgången. Kyrkan har en välbevarad romansk planlösning med smalare kor i öst och torn i väst. Av ursprungskyrkan återstår torn, långhus och den västra delen av koret. Koret har förlängts under 1400-talet och sakristian har tillkommit. Kyrkan skadades svårt vid en brand 1893. Exteriört blev förändringarna begränsade, vapenhuset revs och ett trapphus byggdes på norra sidan av tornet. Interiören omgestaltades radikalt enligt tidens nygotiska ideal med en helt ny uppsättning snickerier. Interiören förenklades ytterligare vid en renovering 1960-1961 då 1894 års målningar på väggar och valv togs bort. I kyrkorummet utgör ett fåtal äldre inventarier viktiga accenter. På kyrkogården finns två byggnader från 1700-talet, olika till sin karaktär men båda värdefulla. Ett nyklassicistiskt gravkor är vackert och balanserat utfört vilket ger det skönhets- och arkitekturhsistoriska värden. Bårhuset är byggt på ett särpräglat sätt delvis som en del av kyrkogårdsmuren och utgör en viktig del av den ålderdomliga partiet av kyrkogården norr om kyrkan.