Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Krokom kn, ALSENS PRÄSTBORD 1:2 ALSENS KYRKA

 Anläggning - Värdering

ALSENS KYRKA
12/31/05
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan är högt belägen i det väl hävdade landskapet ovanför Alsensjön och utgör ett viktigt blickfång i kulturlandskapet. Begravningsplatsen söder om byvägen präglas i sin äldre del av en rik grönska. Plana gräsbevuxna ytor med gravstenar bryts upp av grustäckta gångar. Kyrkans exteriör är sedan återuppförandet efter branden välbevarad. Till form och proportioner behåller kyrkobyggnaden sin nyklassicistiska karaktär från den första byggnadstiden på 1840-talet, medan 1920 - talets bidrag till uttrycket återfinns i en förändrad utformning av lanterninen samt tillkomsten av två rundfönster i långhusets västfasad.

Invändigt bevarar kyrkan sin planform sedan återuppförandet med undantag av läktarunderbyggnaden från 1990 - talet. Interiören har en klassisk prägel genom tunnvalvet, de rundvälvda fönstren och sidoarkaderna. Formspråket är återhållsamt och krucifixet i korväggens nisch understryker den behärskade tonen. Trots förändringen i väster ger kyrkorummet ett välbevarat intryck som genom en bibehållen inredning från 1920-talet förmedlar en tidstypisk atmosfär.

Att särskilt tänka på vid sidan av grundkraven i förvaltning och skötsel av kyrkan:

Bårhuset med den omgivande begravningsplatsen.

Inventarierna från den tidigare kyrkan.

Predikstol, altaruppställning, läktare, orgelfasad och bänkinredning från byggnadstiden på 1920-talet

Spåren efter det äldre värmesystemet genom de dekorativa gallren av trä och metall i slutet av arkaderna.

Det obehandlade golvet på läktaren.