Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Grums kn, BORGVIKSBRUK 1:30 M.FL. BORGVIKS KYRKA

 Anläggning - Värdering

BORGVIKS KYRKA
12/10/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Borgviks kyrka är ett av de mest kompletta bevarade exemplen på barockens kyrkobyggen i Värmland. Kyrkan har en väl bevarad och för landskapet unik 1700-tals interiör med rokokotakmålningar enligt den västsvenska måleriskolans tradition. Predikstol, altaruppsats och dopfunt är utförda i praktfull lantlig barockstil från byggnadstiden. Gravkoret är ett av fyra bevarade i länet. Kyrkomiljön ingår i Värmlands bäst bevarade bruksmiljö som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön:
- kyrkan och kyrkogården utgör en samlad miljö och ingår i en bruksmiljö av riksintresse
- kyrkan som helhet är synnerligen ömtålig
- kyrkans gravkor är ett av fyra bevarade i Värmland
- kyrkans interiör hör till landskapets mest förnäma med välbevarat rikt dekormåleri från kyrkans byggnadstid på den fasta inredningen liksom i taket
- kyrkogårdsmurens grindstolpar i slaggsten är typiska för bruksmiljön och tillhör några av landets få bevarade