Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östhammar kn, FORSMARK 3:14 FORSMARKS KYRKA

 Anläggning - Värdering

Forsmarks kyrka, FORSMARKS KYRKA
12/1/04
Motivering
Forsmarks kyrka hör till de märkligaste och samtidigt mest välbevarade kyrkorna i hela Sverige från det nyantika skedet i konsthistorien decennierna kring 1800. Det gör kyrkan unik sett i ett nationellt perspektiv. Den är ritad av Olof Tempelman som var professor i arkitektur vid konstakademien och anlitades av Gustaf III för att omsätta nyantikens ideal i Svenskt byggande. Den fasta inredningen i kyrkan är gjord av Louis Masreliez. Han är också känd som en av epokens främsta svenska konstnärer. Kyrkans arkitekturhistoriska och konsthistoriska värde kan knappast överskattas. Den välbevarade interiören ger en unik möjlighet att uppleva ett nästan orört kyrkorum från nyantikens stilskede.