Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, SKEPPSSÄTTNINGEN 2 JENNY KAPELL

 Anläggning - Värdering

JENNY KAPELL
5/5/04
Motivering
Jenny kapell uppfördes år 1933 på privat initiativ i stationssamhället Jenny utanför Västervik. Den ursprungliga delen är exteriört välbevarad sedan byggnadstiden. Plåttak och panel är ursprungliga, fönstren är förmodligen delvis utbytta mot nyare av samma utformning. Invändigt har den ursprungliga kapellbyggnaden bevarad panel på väggar och i tak. Trots vissa förändringar är planlösningen densamma som när byggnaden uppfördes. Renoveringarna på 1960- och 1980-talet präglar övriga delar, samt ytskikten.

Sammanfattningsvis:
* Jenny kapell har lokalhistoriska värden och vittnar om ett lokalt religiöst engagemang.
* Exteriören på kapellets äldsta del är bevarad och visar på byggnadens funktion.