Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Öckerö kn, ÖCKERÖ 15:1 ÖCKERÖ GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

ÖCKERÖ GAMLA KYRKA
10/10/05
Motivering
ÖCKERÖ GAMLA KYRKA är av medeltida ursprung, troligen uppförd på 1400-talet.

KYRKOGÅRDENS äldsta delar, närmast kyrkan, bör ha kontinuitet sedan 1200-talet, då den första kyrkan skall ha byggts här. Kyrkogårdens äldre kvarter, söder och norr om kyrkan, innehåller många höga vårdar, och även ett flertal med yrkestitlar som tydligt visar på anknytningen till de maritima näringarna. Anmärkningsvärd är också gravplatsen för stupade under Nordsjöslaget 1916. Klockstapeln är viktig för helheten, trots att den är relativt ung.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

- Kyrkogårdens grusgångar, stenmur och grindstolpar. Kyrkogårdens tydliga karaktär av kustkyrkogård, med många höga vårdar och många yrkestitlar med maritim anknytning, samt dessutom krigsgravarna.