Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskoga kn, SÖDRA GRANBERGSDALSTORP 1:10 GRANBERGDALS KAPELL

 Anläggning - Värdering

GRANBERGDALS KAPELL
1/26/05
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
GRANBERGDALS KAPELL med historia kopplad till den gamla bruksmiljön inrymt i en äldre stenbyggnad visar på tidens folkkyrkoideal, när kyrkan skulle komma befolkningen nära och spela en mångsidig roll i samhället. Interiören är enkel och ljus och sedan 1963 ligger rummets fokus mot altartavlan med en ljusomstrålande Kristusgestalt. Lösa stolar och möjligheten att dela av rummet genom en skjutvägg för tankarna till 1960-talets "småkyrkorörelse". En viktig sakral prägel åt kapellet och dess miljö ger en sedan 1979 upprest fristående klockstapel.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användande av kapellet och dess kyrkomiljö:
- exteriörens sedan kapellets inrättande föga förändrade karaktär
- interiörens ljusa och enkla karaktär
- klockstapelns betydelse för kyrkomiljöns karaktär