Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Töreboda kn, FÄGRE PRÄSTBOL 3:1 FÄGRE KYRKA

 Anläggning - Värdering

FÄGRE KYRKA
9/13/06
Motivering
KYRKOMILJÖN - Fägre kyrka har ett markerat läge i norra delen av den uppodlade Vadsboslätten vid Göta kanal. Till den sammanhållna kyrkbyn hör bland annat prästgård och skola.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den rektangulära kyrkogården inhägnas av en kallmurad stenmur. Ingångarna utgörs av smidesgrindar med stenstolpar och stenklot. Anläggningen innehåller grusgångar, en gravsten från 1700-talet och en gravtumba från 1915. Utmed bårhuset vid kyrkogårdsmuren är tre resta gravhällar från 1600-1700-talet. På andra sidan landsvägen ligger en ny kyrkogård.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Av den medeltida kyrkan återstår större delen av långhusmurarna samt ett kraftigt västtorn, som ger kyrkan mycket av dess karaktär. De dubbelvälvda ljudgluggarna är försedda med finhuggna mittkolonnetter. 1705 uppfördes korsarmar i norr och söder. Såväl korsarmar som torn fick kraftiga strävpelare. Familjen Bondes minnesrum från 1586 omdanades samtidigt till kor. Den vitputsade korskyrkan har rundbågiga fönsteröppningar och valmat skiffertak. Nuvarande spetsiga torntak med kupor från 1887, ritat av LW Palmroth, ersatte ett äldre huvtak.
Kyrkorummet har trots senare tillskott behållit sin prägel av 1705 års förändringar, främst genom den latinska korsformen och genom predikstolen, en porträttgravhäll, två epitafier och altartavlan, troligen av Johan Pasch. Även kryssribbvalven i korsarmar, kor och korsmitt är från 1705. Långhusets unika stjärnribbvalv av tegel är däremot senmedeltida. Om den medeltida kyrkan påminner också en järnbeslagen dörr i vapenhuset. Under korgolvet finns familjen Bondes gravkammare från 1500-och 1600-talet.
Vid en omfattande renovering 1887 förändrades läktaren från 1801. Nya golv inlades, korfönstren försågs med glasmålningar och valvpelarna med bladverk av gips. En dopfunt av driven kopparplåt inskaffades. En del äldre inredning omplacerades och avlägsnades, bland annat altartavlan, men återbördades till viss del genom Axel Forssén 1952, då även nuvarande altarring och bänkinredning tillkom.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
- Kyrkans markerade läge i kyrkbyn
- Kyrkans medeltida västtorn med romanska ljudgluggar
- Medeltida murverk utgör ett omistligt historiskt dokument
- Kyrkans välbevarade exteriör och korsform från tidigt 1700-tal
- Skiffertaket utgör ett regionalt särdrag
- Kyrkans ovanliga, senmedeltida stjärnribbvalv och kryssribbvalven från 1705
- Bevarad medeltida dörr
- Bevarad inredning från 1700-talet
-1887 års dopfunt och glasfönster
-Kyrkogårdens grusgångar, stenmur, smidesgrindar och äldre gravvårdar