Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, BJÖRKLINGE 1:1 BJÖRKLINGE KYRKA

 Anläggning - Värdering

Björklinge kyrka, BJÖRKLINGE KYRKA
10/1/05
Motivering
Björklinge kyrka är Upplands kanske främsta och mest storslagna exempel på stormaktstidens kyrkobyggande. Det är en medeltida kyrka som fick sin nuvarande karaktär vid en stor om- och tillbyggnad på 1650-talet då Agneta Horn, ägaren till Sätuna säteri, lät bygga om kyrkan till ett äreminne över sin avlidna make Lars Kruus. Kyrkan förlängdes åt öster med ett nytt kor under vilket ett gravkor, Sätunakoret, placerades. Även arkitektoniskt är kyrkan ett uttryck för 1600-talet med sina fyra hörntorn med spetsiga spiror och sitt höga, valmade tak. Kyrkan är full av begravningsminnen från 1600-talet och 1700-talet. Östgaveln karakteriseras av sina utvändiga sandstensskulpturer. Den fasta inredningen härstammar också från stormaktstiden och utgörs bl.a. av en välbevarad bänkinredning samt en märkvärdig rest av ett korskrank. Orgeln i nyrestaurerat skick räknas till de finaste barockorglarna i Uppland. De senmedeltida valvmålningarna som hade överkalkats i samband med Agneta Horns ombyggnad togs fram vid en restaurering 1918.