Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mellerud kn, SKÅLLERUD 1:21 SKÅLLERUDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

SKÅLLERUDS KYRKA
2/1/03
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan är en av de små träkyrkorna i Dalslands skogsbygder. Den ingår i en vackert belägen och väl sammanhållen bebyggelsemiljö med bl a prästgård och stiftsgård. Karakteristiskt för kyrkorna i som ny- eller tillbyggdes under 1600- och 1700-talen i landskapet och stiftet är det tresidigt avslutade kortet. Sin smalare korform samt kyrkans västtorn är dock egenskaper som skiljer Skållerud från flera av kyrkorna från denna tid. Vanligare i Dalsland är kor med samma bredd som långhusen och fristående klockstaplar. Det ursprungliga tunnvalvtaket är unikt för en Dalsländsk kyrka före 1800- talet. Kyrkan är också en av landskapets äldsta träkyrkor och även för landet som helhet en träkyrka av relativt hög ålder.

Alltsedan stångjärnsbruket i Upperud anlades har kyrkan haft nära förbindelse med detta och kan sägas vara en brukskyrka även om bruket låg tre km norr om kyrkan. Kyrkan har ett karaktäristisk medeltida läge i anslutning till vatten och odlingsmark och dess placering speglar en förskjutning av socknens centrum till ett område med en senare tidig industriell framväxt och tätortsbildning. Dess bevarade interiör med målningar och skulpturer från 1600- och 1700-talen utgör ett fint exempel på s k provinsiell barock. Arbetena är utförda bl a av målarmästaren Erik Grijs och skulptören Isac Schullström. Restaureringshistoriskt intressant är renoveringen 1925 med syfte att åter framhäva kyrkans 1600- och 1700-talskaraktär.


Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön

- den väl sammanhållna miljön kring kyrkan med bl a prästgården och stiftsgården
- träkyrkans ansenliga ålder
- kyrkorummets målningar i taket, på valvbågen, på väggarna och på läktarbröstningen.
- de rikt utformade arbetena av Isac Schullström, altaruppsatsen, predikstolen och änglarna med psalmnummertavlor
- de vägganslutna bänkkvarteren med slutna bänkar