Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hjo kn, FRIDENE 16:1 M.FL. FRIDENE KYRKA

 Anläggning - Värdering

FRIDENE KYRKA
3/30/05
Motivering
KYRKOMILJÖN - Fridene kyrka ligger invid en krök av Tidan. Terrängen är öppen med växtlighet kring bebyggelse och å. Sydväst om kyrkan är en viss gårdsbebyggelse med gården Stommens bevarade exteriör från sent 1800-tal.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den gamla delen av kyrkogården inramas av gamla askar och genomkorsas av rätvinkliga grusgångar som omger små gravkvarter med gräsytor. Kyrkogården har 1800-talskaraktär och flera stenramsgravar. I norr är en utvidgning från mitten av 1900-talet med ett bårhus ritat av Adolf Niklasson.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Dagens salkyrka är till stor del en gustaviansk skapelse från 1805 med fullbrett, rakt avslutat kor och spetsbågsfönster. Av en föregående romansk kyrka återstår torn och västgavel. Tornet bär en spåntäckt 1700-talsspira. I västgaveln är en rundbågsöppning som vett mot föregående långhus från tornkammaren. Denna nås via en spiraltrappa från ett tunnvälvt vapenhus. Kyrkorummet har bibehållit mycket av sin gustavianska stramhet. Altaruppsats, altare, nummertavlor och predikstol bildar en orubbad enhet från 1805. Altaruppsatsen är uppbyggd kring östfönstret. Altarringen från samma tid är senare inklädd. Bemålade renässansglas i korfönstret samt viss träskulptur i barock är från föregående kyrka liksom en tidigmedeltida dopfunt. Orgelfasaden är från 1858 års Söderlingorgel. Läktaren har bevarat sina symmetriskt placerade smala trätrappor. Den slutna bänkinredningen fick sitt nuvarande utseende vid Adolf Niklassons restaurering 1949.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ I FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV KYRKAN OCH KYRKOMILJÖN:
- Kyrkans öppna läge i landskapet.
- Kyrkans exteriör representerar de gustavianska sockenkyrkorna.
- Medeltida torn och västgavel är ett omistligt historiskt dokument.
- Den gustavianska interiören.
- Bevarad inredning från 1800-talet.
- Medeltida dopfunt, målade fönster och skulptur från gamla kyrkan.
- Kyrkogård med trädrad, grind, stenramar och grusgångar.