Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, SANKT ILIAN 10:73 VÅRFRUKYRKAN

 Anläggning - Värdering

Vårfrukyrkan, VÅRFRUKYRKAN
4/14/04
Motivering
Vårfrukyrkan har ett dominerande läge på Enköpingsåsen och som fondmotiv till den centrala Kyrkogatan är den ofta påtaglig i stadsbilden. Kyrkogården hör till Upplands allra mest intressant ur kulturhistorisk synpunkt. Detta eftersom den domineras av grusgravar med stenramar och klassicistiskt formgivna gravvårdar i huvudsak från 1900-talets första hälft.

De blottlagda murverken illustrerar förändringar i kyrkans bebyggelsehistoria. Samtidigt kan sägas att de står i stark stilmässig kontrast till kyrkans i övrigt nyklassicistiska exteriör som främst kommer till uttryck i takformerna och tornet över korsmitten. Interiören präglas av den medeltida arkitekturen med sina rikt utformade stjärnvalv, vidare av det sena 1700-talets klassicistiska fasta inredning, och slutligen av det färg- och formrika måleriet från 1904 års restaurering. Idag finns det inte många kyrkor som på ett så heltäckande vis bevarat en inredning gestaltad enligt förra sekelskiftet strikta restaureringsdoktrin. Bara några år senare tog kyrkorestaurerandet i Sverige en helt annan riktning som lett till att kyrkointeriörer av detta slag senare restaurerats bort.
Kyrkogården hör till Upplands kulturhistoriskt mest värdefulla med sitt stora inslag av grusgravar och klassicistiska gravvårdar.