Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, KUNGSHUSBY 12:1 KUNGS-HUSBY KYRKA

 Anläggning - Värdering

Kungs-Husby kyrka, KUNGS-HUSBY KYRKA
10/1/05
Motivering
Kungs-Husby kyrka har bevarat sin medeltida form med undantag för en förlängning av långhuset åt väster med en valvtravé. Tillbyggnaden har dock samma utformning som det medeltida långhuset vilket gör att kyrkan i sin helhet har ett medeltida utseende. Interiören är intressant i två avseenden. De medeltida målningarna togs fram och restaurerades 1860 av konstnären Johan Zacharias Blackstadius. Målningarna betraktades som antikvariska fynd och visade sig bli viktiga bidrag till den svenska konsthistorien då de medverkade till det sena 1800-talets ökade intresse för det medeltida kyrkomåleriet. 1959 restaurerades interiören efter ett förslag av arkitekten och professorn Erik Lundberg. Han räknas till det svenska 1900-talets mest originella restaureringsarkitekter med ett stort antal genomförda kyrkorestaureringar. Hans insatser i Kungs-Husby kyrka är främst märkbar i behandlingen av bänkinredningen och det nya kalkstensgolvet samt brädväggen i väster under läktaren. I övrigt har interiören en intressant och välbevarad klassicistisk inredning i form av altare och altaruppsats, orgel och orgelläktare samt predikstol. Kyrkan har också ett stort antal medeltidsskulpturer.