Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollefteå kn, MULTRÅ PRÄSTBORD 1:3 MULTRÅ KYRKA

 Anläggning - Värdering

MULTRÅ KYRKA
12/31/05
Motivering
Multrå kyrka är placerad på en flack yta norr om Ångermanälven väl synlig från vägen mellan Sollefteå och Holm. En långhuskyrka i den klassicistiska traditionen, som exteriört karaktäriseras av sin uppförandetid vid mitten av 1800-talet utan några tillägg, förutom den lilla utbyggnaden söder om koret, samt ett vådligt lutande torn som är en effekt av en tidig sättning.

Exteriört mycket välbevarad - förutom vissa enskilt klumpigt utförda detaljer (stenskivor i sockel uppdragna på vägg under hörnlisener och vid entréer) - och ovanlig inom stiftet i sin utformning vad de medeltida stilmotiven anbelangar.

Interiört bär Multrå kyrka spår från uppförandetidens 1860-tal, huvudsakligen till sin form och enskilda snickerier, och de två restaureringsperioder under 1910-talet och 1950-talet. Altarupp-satsens 1700-tal, som återinfördes och kompletterades under 1910-talet förvirrar upplevelsen av 1860-talets kyrkorum. Till detta kommer predikstolens mycket föråldrade rokokoutseende och den möjligen 1957-58 skapade färgsättningen av bänkkvarter och dörrar som tillsammans med altarringens marmorering mer återgår på den äldre kyrkans 1700-tal än uppförandeperioden på 1860-talet. Den smutsiga interiören utan övriga utsmyckningar upplevs grå och kal mot fonden av altaranordningens grälla 1700-tal.

Att särskilt tänka på
*Den välbevarade exteriören med romanskt stilideal som visar på brytningsskedet mellan klassicism och medeltid i 1800-talets kyrkobyggande
*Altaruppsatsen från 1700-talet
*Originalsnickerier från 1860-talet som predikstol och nummertavlor
*Originalsnickerier på tornvinden med svept altarkors

Litteratur:
Inventarium över svenska orglar. 1990:III. Härnösands stift. Tostared 1991
Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 4 Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Sveriges Kyrkor volym 221. Stockholm u å
(Multrå kyrka, u å)
Styffe, Carl Gustaf: Skandinavien under unionstiden. Stockholm 1911
Telhammer, Ingrid: Ådalens kyrkor. Härnösand 1982