Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, SOLBERG 1:159 SOLBERGS KYRKA

 Anläggning - Värdering

SOLBERGS KYRKA
12/31/04
Motivering
Solbergs välbevarade, enkla kyrka ligger högt i en trång dalgång i norrländsk glesbygd. Den bär tydliga spår av en skogsbygd i förvandling, med ambitioner och med fast tillit till arkitektens idé. Exteriört såväl som interiört är Solbergs kyrka en helgjuten vision från byggnadstiden där det andliga rummet visserligen saknar det mesta av kristna symboler, men desto mer andas förståelse för gränsbygdens vardag med skog, naturmystik och samisk påverkan. Den originella formen, i viss mån skapad av ett senare tillägg av statisk natur, och den begränsade skalan gör den till en avlägsen släkting till Kiruna kyrka. Den karaktäriseras därför tydligast av sin nationalromantiska tidsepok sedd genom en enskild skapares temperament. Detta är mycket ovanligt idag.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ I FÖRVALTNING OCH SKÖTSEL AV KYRKAN:

*Den väl anlagda kyrkotomtens ursprungliga sammanhang
*Exteriörens orignalitet
*Interiörens konstnärliga helhet