Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bengtsfors kn, TISSELSKOGS STOM 1:10 TISSELSKOGS KYRKA

 Anläggning - Värdering

TISSELSKOGS KYRKA
3/1/04
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Den medeltida kyrkplatsen är belägen vid odlingsmark och gårdsbebyggelse längs en karaktäristisk höjdrygg i den öppna dalgång som utgör socknens centralområde. Närmast kyrkan finns ett mindre sockencentrum bl a med den gamla skolan.

Den nuvarande träkyrkan på platsen är exteriört utformad i en enkel nygotik, med långhus från 1877 och västtorn från 1720-talet. Interiören är ett resultat av en omfattande renovering och ombyggnad 1977. Karakteristiskt är planlösningen med det framflyttade koret där altaret är placerat i en bred och grund nisch med glaspartier på sidorna. Bakom altarväggen inreddes en ny sakristia 1977. Karakteristiskt för kyrkorummet är också den tidstypiska träinredningen med bl a ljus träpanel på väggarna och färgsättningen i blå, röda och rosa kulörer. Av äldre inredning och inventarier märks den medeltida dopfunten av täljsten och altaruppsatsen från 1735 av Åmålskonstnären Lars Hesselbom.


Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön

- kyrkans exteriöra karaktär i enkel nygotik från 1877
- interiörens tidstypiska prägel från renoveringen 1977
- altaruppsatsen från 1735
- den medeltida dopfunten av täljsten