Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bengtsfors kn, BALDERSNÄS 1:59 DALS-LÅNGEDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

DALS-LÅNGEDS KYRKA
3/1/04
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Dals-Långeds kyrka, invigd 1972 efter om- och tillbyggnad av ett äldre skolhus, är ett uttryck för 1900-talets framväxande industrisamhälle i förhållande till den gamla landsbygdssocknen Steneby. Den är också ett exempel på en kyrkobyggnad med ett fullt utvecklat kyrkorum integrerat med andra verksamheter, bl a samlingslokaler. Byggnadens exteriör ger också uttryck för husets olika funktioner. Den gamla skolhusdelen har bevarat sin profana prägel medan den tillbyggda kyrkodelen ger ett mer sakralt uttryck liknande en kapellbyggnad. Kyrkorummet har getts en väl sammanhållen helhetsgestaltning, tidstypiskt utformad med mycket ljus träinredning. Till detta bidrar också altartextilenoch övrig lös inredning i koret som är utformat efter rummets karaktär. Betydelsefullt är också den bevarade ursprungliga armaturen.


Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön

- kyrkorummets väl utformade helhetsgestaltning som är bevarad sedan tillkomsten
- lös inredningen i koret och de bevarade ursprungliga armaturerna som bidrar till denna helhetsgestaltning
- klockstapelns betydelse för kyrkomiljön