Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ale kn, SKEPPLANDA 9:1 SKEPPLANDA KYRKA

 Anläggning - Värdering

SKEPPLANDA KYRKA
2/16/06
Motivering
SKEPPLANDA KYRKA ligger på en markerad bergshöjd strax norr om Skepplanda samhälle. Kyrkogården med medeltida anor är utvidgad i omgångar under 1800- och 1900-talen och inhägnas av stenmurar med trädkrans.

Skepplanda kyrka är en vitputsad stenkyrka med medeltida ursprung. En genomgripande om- och tillbyggnad ägde rum 1698, då koret fick den för Västsverige så vanliga tresidiga avslutningen. Tornet vidbyggdes i väster 1753 och vapenhuset i söder 1756.

Kyrkorummet präglas av ombyggnaden 1698 och den fasta inredning och de inventarier i barockstil som då tillkom (altaruppsats, predikstol, dopfunt och dopfuntsbaldakin). Därtill sätter det bemålade taket en stark prägel på interiören, vilket ger kyrkan stort kulturhistoriskt värde. Den ursprungliga barockinredningen är i stort sett är intakt med bänkarna, som med bibehållande av äldre dörrar, fick sitt nuvarande utseende år 1934. För den konstnärliga utsmyckningen i praktfull barock svarade bildhuggaren Marcus Jäger 1698. Kyrkomålaren Sven Wernberg målade 1717-18 inredningen och altartavlorna. I samband med en renovering 1770 dekorerades kyrkorummets innertak med målningar av kyrkomålaren Johan Burman. Taket bemålades med figurscener, vilket präglade Västsveriges ny- och ombyggda kyrkor under 1600- och 1700-talen. Orgelfasaden i nyklassicistisk stil ritades av arkitekten vid Överintendentsämbetet Ludwig Hawerman 1855.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkogårdens murar, smidesgrindar med stenstolpar, trädkrans och grusade gångar.
- Delvis bevarat medeltida murverk utgör i sig ett omistligt historiskt dokument.
- Den sedan 1700-talets mitt välbevarade exteriören.
- Den välbevarade barockinteriören.
- Kyrkorummets takmålningar.
- Den fasta inredningen; altaruppsatsen, predikstolen, dopfunten, orgelfasaden och psalmnummertavlorna.
- Den fasta bänkinredningen inklusive korbänkarna.