Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, EKEBY 5:1 EKEBYBORNA KYRKA

 Anläggning - Värdering

EKEBYBORNA KYRKA, EKEBYBORNA KYRKOGÅRD
1/1/03
Motivering
Kulturhistorisk bedömning
Mycket högt kulturhistoriskt värde i enskilda gravvårdar, främst stenramsgravar med
smidesjärnstaket och ett par konstnärligt utförda stenar från tidigt 1900-tal. Mycket högt
värde också i de undanställda stenarna vid koret Mycket högt värde i det speciella grusoch
häckgravssystemet. Högt kulturhistoriskt värde i de många bevarade linjegravstenarna.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
Yttre kvarteret Gravplats nr 1-48
Kulturhistorisk bedömning
Mycket högt värde i enstaka monument och vårdar. Flera lokalhistoriskt intressanta
vårdar. Högt värde i flera av de höga smala vårdarna från tidigt 1900–tal.

Inre Södra kvarteret Gravplats nr 49 - 93
Kulturhistorisk bedömning
Mycket högt värde i enstaka monument och vårdar. Mycket högt värde i grusgravssystemet.

Inre Norra kvarteret Gravplats nr 94-202
Kulturhistorisk bedömning
Högt värde i enskilda vårdar.
Högt värde i de kvarstående linjegravstenarna.