Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, HÅKANTORP 4:1 HÅKANTORPS KYRKA

 Anläggning - Värdering

HÅKANTORPS KYRKA
6/10/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
HÅKANTORPS KYRKA, som uppfördes 1842 på medeltida kyrkplats, markerar läget för den utskiftade byn i det omgivande, relativt flacka odlingslandskapet. Kyrkans sedan byggnadstiden föga förändrade exteriör representerar de små, nyklassicistiska sockenkyrkorna. Interiören är i stort sett präglad av den syn man år 2001 hade på byggnadstidens stilideal.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- kyrkans föga förändrade exteriör representerar de små, nyklassicistiska sockenkyrkorna
- återanvänt byggnadsmaterial från den medeltida kyrkan i stommen och framtaget, äldre stenmaterial i fasaden är omistliga historiska dokument
- bevarad ursprunglig inredning samt medeltida dopfunt och äldre gravhällar
- interiörens huvudsakliga prägel av byggnadstidens ideal
- kyrkogårdens grusgångar, stenmur, stenstolpar och smidesgrindar samt äldre ekonomibyggnad