Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, GAMLA STAN 5:1 SANKT OLOFS KYRKA

 Anläggning - Värdering

SANKT OLOFS KYRKA
5/30/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
S:T OLOFS romanska KYRKA i Falköpings centrum ger stadsbilden en tydlig historisk förankring. Kyrkan utgör en av de bevarade romanska absidkyrkorna i stiftet. Fasaderna, som stått oputsade sedan 1950-talet, visar på ett pedagogiskt sätt upp original och tillbyggnadsfaser i kyrkans historia. Interiört präglas kyrkan av olika förändringsperioder; under medeltiden fick kyrkorummet sina proportioner och medeltida byggnadsdelar vilka fortfarande är synliga i putsen. Under 1600-talet tillkom kyrkans predikstol, under 1700-talet målades undertaket till en nu riven läktare som idag fungerar som sakristians innertak. På 1800-talet fick kyrkan sin orgel och de senare ombyggda bänkarna. Ivar Tengboms renovering 1958-61 präglar främst koret som fick nytt glasmosaikfönster, altare, altarring och dopfunt.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- kyrkan utgör ett medeltida och kulturhistoriskt viktigt inslag i stadsbilden
- det medeltida murverket utgör i sig ett omistligt historiskt dokument
- kyrkan är en välbevarad och ovanligt stor romansk absidkyrka, som är omistlig i ett nationellt perspektiv
- inredning från medeltid, 1600-, 1700- , 1800-, och 1900-tal
- kyrkotomtens parkliknande karaktär