Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, DOMKYRKAN 1 DOMKAPITELHUSET (KONSISTORIEHUSET), LEKTORSGÅRDEN OCH DOMKAPITLETS ANNEX (LÄROVERKETS BIBLIOTEKSHUS) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOMKAPITELHUSET (KONSISTORIEHUSET), LEKTORSGÅRDEN OCH DOMKAPITLETS ANNEX (LÄROVERKETS BIBLIOTEKSHUS) (inakt.)
Västmanland
Västerås

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Religionsutövning - Domkapitel

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Religionsutövning - Domkapitel

DOMKYRKAN 1

Aktuella lagskydd

2000-01-01

  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML
Tidigare lagskydd

1935-01-25

  • Statligt byggnadsminne (SBM). Förordning (2013:558)