Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, DOMKYRKAN 1 DOMKAPITELHUSET (KONSISTORIEHUSET), LEKTORSGÅRDEN OCH DOMKAPITLETS ANNEX (LÄROVERKETS BIBLIOTEKSHUS) Ny sökning Tillbaka till sökning

Anläggningspresentation
DOMKAPITELHUSET (KONSISTORIEHUSET), LEKTORSGÅRDEN OCH DOMKAPITLETS ANNEX (LÄROVERKETS BIBLIOTEKSHUS) (inakt.)
Västmanland
Västerås

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Religionsutövning - Domkapitel

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Religionsutövning - Domkapitel

DOMKYRKAN 1


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret