Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, HAGBY-FOCKSTA 6:1 FOCKSTA KVARN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOCKSTA KVARN (akt.)
Uppsala
Uppsala

Jordbruk - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

HAGBY-FOCKSTA 6:1

Historik

Focksta kvarn är en välbevarad kvarn- och såganläggning från 1800-talet med tillhörande bostadshus och ekonomibyggnader. Den är belägen vid Sävaån på en plats, där ån bildar en vindlande djupskuren ravin. I omgivningen finns många fornlämningar, vilka vittnar om en lång kontinuitet i bebyggelsen. Sydväst om kvarnen ligger t.ex. ett framträdande järnåldersgravfält.

På platsen har kvarndrift bedrivits åtminstone från början av 1300-talet (Det Medeltida Sverige).

Bebyggelsen ligger väl samlad i sluttningen ner mot Sävaån. Till miljön hör också landsvägen, väg 572, och en gammal stenvalvsbro byggd år 1881 samtidigt med kvarnen. Landsv...

Läs mer i eget fönster