Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FLERINGE UTOJE 2:2 GRODDAGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_467

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRODDAGÅRDEN (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

FLERINGE UTOJE 2:2

Historik

Groddagården var fordom gästgivargård. Under 1800-talet beboddes gården av känd spelmanssläkt varvid den kom att bli centrum för spelmanslivet på norra Gotland. Instrumenten är delvis bevarade bl.a. den berömda Groddaliran, vilken är Sveriges bäst bevarade instrument av sin typ.
Gården stod öde under en längre period av 1900-talet, tills föreningen Groddagården bildades. Byggnaderna har sedan successivt restaurerats och fungerar idag som hembygdsmuseum.
Gården ligger i ett småskaligt öppet jordbrukslandskap och består av ett mycket välbevarat bostadshus och en flygel.
Bostadshuset är av kalksten, troligen uppfört under 1700-talets f...

Läs mer i eget fönster