Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, LYCKEBY S:1 LYCKEBYBRON Ny sökning Tillbaka till sökning

ff997412

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LYCKEBYBRON (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

LYCKEBY S:1

Historik

Den stora stenbron över Lyckebyån uppfördes på 1780-talet i anslutning till de industrier utmed ån som amiralitetskollegiet drev för flottans försörjning. Den stod färdig 1790.
Bron, som är uppbyggd på två små och ett stort spann, konstruerades och ritades av överdirektören vid flottan, Daniel af Thunberg.
Bron är uppförd intill det dammbygge och det vattenverk som byggdes på 1710-talet och som konstruerades av Christoffer Polhem. Brons bägge sidospann är konstruerade och avsedda för industriernas kraftförsörjning.
Flera renoveringar av bron har utförts, senast 1973. Trots bl.a. förstärkningar av brospannen med betong och asfalte...

Läs mer i eget fönster